English site
חיפוש
חיפוש מתקדם

הפרה מתאוששת: עלייה של כ-10 אחוזים בתנובת החלב מאז תום הלחימה

אוגוסט 2006

                                                              

הצבע חוזר ללחיים של רפתני ונוקדי הצפון שסירבו לנטוש את משקיהם חרף הקטיושות. אחרי כחודש ימים של "סטרס" בעדרים שהתבטא בירידה בתנובה, הענף חוזר לשגרה

 

לא רק תושבי הצפון נושמים לרווחה בעקבות הפסקת האש, גם הפרות. מנתונים שהגיעו לידי מועצת החלב בישראל עולה כי נרשמת עלייה של כ-10% בתנובת פרות הצפון מאז שהחלה הפסקת האש.

מסתבר שתקופת הלחימה פגעה בפרות לא רק פיזית, אלא גם נפשית. מלבד כ-90 פרות שמתו מפגיעת קטיושות, סבלו השאר מלחץ ומתח שנבע מרעשי הפגזים, שפגעו בתנובתם.

 

העלייה בתנובה בימים האחרונים חשובה במיוחד לרפתני ונוקדי הצפון שסירבו לעזוב את המשקים בעת הלחימה, וכעת משקמים את ההרס הרב שזרעו הקטיושות.

מנכ"ל מועצת החלב, שייקה דרורי: "העלייה בתנובה היא בשורה חשובה לענף בעיקר לאור העובדה שבקיץ ייצור החלב נמוך באופן יחסי. יש להוקיר את רפתני ונוקדי הצפון שגילו אחריות ואומץ ונשארו לחלוב לכל אורך המלחמה".

 

בין המסקנות שיושמו באופן מיידי בעקבות הלחימה היא בניית חדרי ביטחון לכל רפת שאינה מוגנת, במטרה להגן על העובדים הרבים שנאלצו לחלוב בתקופת הלחימה תחת אש.

תפריט ענף החלב
קישורים
office@milk.org.il :דרך החורש 4 (בניין אפריקה ישראל), יהוד 56470 | טל : *חלבי (6535*) , 9564750 - 03 | פקס : 9564766 - 03 | דוא"ל
מופעל באמצעות מעוף, מגוון אפקט